In het kort

Longkanker is een ernstig gezondheidsprobleem. In 2020 stierven in Nederland ongeveer 10.000 mensen aan longkanker. 

Downloads

Waarom longkanker screening?

Longkanker screening is het onderzoeken van een grote groep mensen die nog geen klachten hebben, maar wel een hoog risico lopen op het ontwikkelen van longkanker. Wij hopen om daarmee bij een groep personen longkanker in een vroeg stadium te vinden. Op het moment dat het nog geen klachten geeft, kan de longkanker namelijk een stuk beter worden behandeld. De kans om te overlijden aan longkanker is kleiner: bij ongeveer 1 op de 4 mensen met longkanker kan longkankerscreening voorkomen dat ze overlijden aan longkanker.

Voor wie?

U kunt deelnemer worden als u tussen de 60 en 79 jaar oud bent en als we op basis van de antwoorden op de vragenlijst verwachten dat u mogelijk een verhoogd risico heeft op longkanker.

Kost deelname geld?

Deelname aan de studie kost niets voor u. Wij betalen de onderzoeken die nodig zijn voor de studie. Dit zijn de CT-scans waarvoor we u zullen uitnodigen. Hier hoeft u dus niets voor te betalen en dit gaat ook niet via uw zorgverzekering. U kunt uw reiskosten vergoed krijgen.

Bij ongeveer 8 van 100 deelnemers worden op de CT-scan afwijkingen gevonden die verder moeten worden onderzocht door een longarts. Op het moment dat u bij de longarts komt valt dit onder uw eigen ziek­tekostenverzekering. Dit is ook zo geregeld bij andere bevolkingsonderzoeken in Nederland. 

Deelnemen aan de studie?

Als u interesse heeft om aan de studie deel te nemen, kunt u op onderstaande knop klikken en de vragenlijst online invullen. U bent dan nog niet automatisch deelnemer van de studie. Het onderzoeksteam bekijkt de ingevulde vragenlijst nauwkeurig. Het onderzoeksteam bepaalt daarna of u voldoet aan alle eisen voor deelname. Wij sturen u ook een toestemmingsverklaring per post. Pas als u in aanmerking komt, en u heeft de toestemmingsverklaring ondertekend en teruggestuurd, bent u deelnemer van de studie.

U krijgt bericht van ons of u kunt deelnemen. Als deelnemer kunt u op elk moment uw deelname weer stop zetten. Hiervoor hoeft u geen reden op te geven

Twijfelt u of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan de studie? Vul dan deze online zelftest in om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt voor deelname aan de studie. Deze test geeft een snelle inschatting of u mee kunt doen. Het uiteindelijke besluit of u kunt deelnemen hangt af van de volledige vragenlijst. 

Twijfelt u nog of u wilt deelnemen aan de studie? Misschien kan de keuzehulp u helpen bij het maken van de keuze. 

Wilt u toch uitgebreidere informatie over de verschillende onderwerpen, gebruik dan het menu van deze webpagina.