De uitslag van het onderzoek

Met het CT-onderzoek wordt gekeken naar afwijkingen in de longen die verdacht zijn voor longkanker. In beide groepen zal bij een klein aantal mensen longkanker worden gevonden. 

U krijgt binnen ongeveer 3 weken na het CT-onderzoek de uitslag. Er zijn drie mogelijke uitslagen: Negatief, positief en twijfelachtig. 

Wat is een negatieve screeningsuitslag

Deze uitslag betekent dat er op de CT-scan niets is gevonden dat wijst op longkanker. Deze uitslag komt het vaakst voor. Ongeveer 82 van de 100 mensen zal een negatief test-resultaat krijgen.  Een negatief resultaat bij de eerste scan betekent dat u opnieuw wordt uitgenodigd voor een CT-scan totdat u alle geplande CT-scans heeft gehad. Wanneer uw volgende CT-scan is, hangt af van de studiegroep waarin u bent ingeloot. 

Wat is een positieve screeningsuitslag

Op de CT-scan worden afwijkingen in de longen gevonden, waarbij aan longkanker wordt gedacht. Extra onderzoek door de longarts is nodig om te bepalen of het echt om longkanker gaat. Welke onderzoeken eventueel nodig zijn, hangt af van de grootte en locatie van de afwijking. De longarts zal dat met u overleggen als u wordt doorgestuurd. 

Ongeveer 8 op de 100 mensen krijgen een positieve uitslag. Niet alle mensen hebben dan daadwerkelijk longkanker. Van elke 2 personen die worden doorgestuurd naar de longarts, heeft 1 persoon daadwerkelijk longkanker. Als er sprake blijkt te zijn van longkanker, dan zal de longarts de behandelopties doornemen.

Wat is een twijfelachtige screeningsuitslag

Op de CT-scan zijn wat kleine afwijkingen in de longen gezien, die niet direct wijzen op longkanker, maar waarbij twijfel bestaat. Vaak is dit een ontsteking of een litteken. Voor de zekerheid wordt een extra CT-scan gemaakt na ongeveer 3 maanden. Ongeveer 10 op de 100 deelnemers krijgt een herhaal CT-scan. Dit is niet hetzelfde als een verwijzing naar de longarts. Met een herhaal CT-scan is het mogelijk om de twee CT-scans met elkaar te vergelijken. De snelheid waarmee het vlekje groeit kan zo worden gemeten.

Een vlekje dat dan niet of nauwelijks is gegroeid heeft verder geen behandeling nodig. Dan volgt een negatieve uitslag. Een vlekje dat snel groeit is meer verdacht. Dan volgt alsnog een positieve uitslag. 

Wat als er toevallig een andere afwijking wordt gevonden?

Op de CT-scan is alleen het gebied rondom uw longen te zien. Er wordt niet gezocht naar afwijkingen in andere organen. Soms kan het wel zijn dat een arts per toeval een andere ernstige afwij­king vindt. Het gaat dan om bijvoorbeeld andere kankers dan longkanker of een verwijding van de grote lichaamsslagader. Verder onderzoek is dan voor uw gezondheid belangrijk. Maar het kan u ook ongerust en onzeker maken. Behandeling van een ernstige afwijking die toevallig wordt gevonden kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook kan het zijn dat de aandoening niet meer te behan­delen is, waardoor u wel weet dat u ziek bent, maar waarbij de arts weinig voor u kan doen. 

U bepaalt zelf of wij u op de hoogte moeten brengen als een andere ernstige afwijking wordt gevonden op de CT scan. Op de toestemmingsverklaring kunt u dit aangeven. Als u toestemming geeft, zal het onderzoeksteam uw huisarts hierover informeren. De huisarts zal ver­volgens contact met u opnemen en u verwijzen naar een specialist in het ziekenhuis.

Het kan zijn dat u heeft aangekruist dat u het niet wilt weten als er toevallig een afwijking wordt gevon­den, maar de arts toch contact met u opneemt. Dit kan als de arts toch vindt dat het gevaarlijk is voor uw gezondheid, maar ook voor de gezondheid van de mensen om u heen, om het niet te vertellen. Na­tuurlijk zal de arts hier heel goed over nadenken en maakt hij deze keuze niet alleen. Dan wordt een on­afhankelijke commissie gevraagd om advies. Dit zijn mensen die niets te maken hebben met het onderzoek. Uiteraard weten deze mensen niet dat u het bent; zij zien alleen een code.