Waarom doen wij dit onderzoek?

Bij ongeveer 1 op de 4 mensen met longkanker kan longkankerscreening door het vroeger ontdekken en behandelen voorkomen dat ze overlijden aan longkanker. Toch is er op dit moment geen bevolkingsonderzoek naar longkanker. Er zijn nog belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Daarna wordt pas besloten of er een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan komen. Daarom is “4-IN-THE-LUNG-RUN” gestart: een Europees proefbevolkingsonderzoek naar de vroege opsporing van longkanker. Voor dit onderzoek zullen 26.000 mensen in 6 Europese landen worden gescreend op longkanker.

Welke vragen willen wij met het onderzoek beantwoorden?

Wij weten dat longkanker zo snel kan groeien, dat we mensen met een hoog risico op het krijgen van longkanker elk jaar zouden moeten onderzoeken. En dit wel 20-25 jaar lang. Dit vraagt wel veel van de mensen en ook van het zorgsysteem. We menen dat we na de eerste CT-scan goed kunnen inschatten of we iets langer kunnen wachten met de volgende scan. Bijvoorbeeld 2 jaar in plaats van 1 jaar. 

Met het proefbevolkingsonderzoek richten we ons speciaal op de mensen waarbij op de eerste CT-scan geen aanwijzingen voor longkanker worden gevonden. Bij ongeveer 9 op de 10 mensen zijn er bij de eerste CT-scan geen aanwijzingen voor longkanker te zien. We willen weten of het net zo veilig is om deze groep mensen elke 2 jaar uit te nodigen voor een CT-scan in plaats van elk jaar. Dat scheelt erg veel onderzoeken, en dus ook alle nadelen voor de personen.

Door wie wordt het onderzoek uitgevoerd?

De studie ''4-IN-THE-LUNG-RUN'' zal in verschillende landen worden uitgevoerd, namelijk in Nederland, Duitsland, Engeland, Frankrijk, Italië en Spanje. Experts op het gebied van longkankerscreening werken mee aan deze studie. 

Onderstaand kunt u zien om welke instellingen het gaat. 

Nederland

Engeland

Duitsland

Spanje

Frankrijk

Italië

Door wie wordt het onderzoek betaald en goedgekeurd?

De studie wordt gefinancierd door de Europese Commissie. 

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft de Gezondheidsraad laten oordelen of het onder­zoek veilig is en of overal goed over nagedacht is. De Gezondheidsraad oordeelde positief over de weten­schappelijke kwaliteit van het onderzoek en over de nut-risicoverhouding voor de deelnemers. De (demissionair) minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft hierna op 24 juni 2021 een vergunning gegeven voor het uit­voeren van het 4-IN-THE-LUNG-RUN-onderzoek.