Wat is longkanker screening?

Longkanker screening is het onderzoeken van een grote groep mensen die nog geen klachten hebben, maar wel een hoog risico lopen op het ontwikkelen van longkanker. Dit wordt ook wel een bevolkingsonderzoek genoemd.

Wij hopen om daarmee bij een groep personen longkanker in een vroeger stadium te vinden. Op het moment dat het nog geen klachten geeft, kan de longkanker namelijk een stuk beter worden behandeld. De kans om te overlijden aan de longkanker is kleiner: bij ongeveer 1 op de 4 mensen met longkanker kan longkankerscreening door het vroeger ontdekken en behandelen voorkomen dat ze overlijden aan longkanker.  

Toch is er op dit moment geen bevolkingsonderzoek naar longkanker. Er zijn nog belangrijke vragen die moeten worden beantwoord. Daarna wordt pas besloten of er een bevolkingsonderzoek naar longkanker kan komen. 

Wat is een CT-scan?

Een CT-scan is een onderzoek met röntgenstralen. U ligt op een onderzoeksbed, terwijl een brede röntgenbuis om u heen draait en foto’s maakt. Binnen een paar seconden kunnen we al een aantal foto’s maken.

Wat betekent de CT-scan voor u?

Er zijn weinig dingen waar u rekening mee hoeft te houden. U hoeft niets voor te bereiden. Ook hoeft u niet nuchter te zijn. Als u medicijnen slikt, kunt u daar gewoon mee doorgaan. Het doet geen pijn als de scan wordt gemaakt. U krijgt geen medicijnen en geen prik. Ook kunt u uw kleding aanhouden. Wel moet u metalen voorwerpen afdoen zoals sieraarden of een bril. Als u bijvoorbeeld een prothese of schroeven in uw lichaam heeft, dan is dat geen belemmering voor het maken van een CT-scan.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens het onderzoek ligt u op een onderzoeksbed. De laborant schuift het onderzoeksbed door de brede opening van de CT-scanner. U moet dan zo stil mogelijk blijven liggen. U blijft een tijdje alleen in de ruimte van de CT-scan, maar u kunt met de laborant blijven praten via de intercom. De laborant kan u ook zien en houdt in de gaten hoe het met u gaat. De laborant vertelt u precies wat u moet doen, bijvoorbeeld inademen, uitademen, hoesten, adem even vasthouden. Het gehele onderzoek duurt ongeveer 10 minuten.

Na het onderzoek mag u naar huis en mag u gewoon alles weer doen.

Is het gevaarlijk?

U krijgt röntgenstralen die schadelijk kunnen zijn. De hoeveelheid straling wordt echter zo laag mogelijk gehouden, waardoor de kans op schadelijke gevolgen erg klein is.

De uitslag van het onderzoek

Na het onderzoek bekijken de radiologen de longen op de CT-scan. Er wordt gekeken of er afwijkingen worden gevonden die kunnen wijzen op longkanker. U en uw huisarts krijgen allebei een brief met de uitslag van het onderzoek. De huisarts speelt een belangrijke rol als er aanwijzingen zijn voor longkanker. We vinden het belangrijk dat u dan de juiste ondersteuning en medische zorg krijgt.

Indien er afwijkingen gevonden worden die aanvullend onderzoek nodig hebben, dan wordt u door uw huisarts verwezen naar de longarts voor aanvullend onderzoek. Meer informatie over de verschillende mogelijke uitslagen vindt u hier.